Карноова карта — разлика између измена

Употпуњена страница подацима са Енглеске верзије исте странице.
м (Робот: додато {{bez_izvora}})
(Употпуњена страница подацима са Енглеске верзије исте странице.)
[[File:K-map 6,8,9,10,11,12,13,14 anti-race.svg|thumb|right|Пример Карноове мапе]]
{{bez_izvora}}
'''Карноова мапа''', или скраћено К-мапа, је метод за упрошћавање израза [[Булове алгебре]]. [[Морис Карно]] је измислио овај метод 1953 као побољшање Веичевог дијаграма. Карноова мапа смањује потребу за напорним калкулацијама тако што користи људску способност препознавања образаца. Она такође дозвољава брзу идентификацију и елминацију потенцијалних проблема са тркама услова.
{{сређивање|||||Електротехника‎}}
'''Карно (''Karnaugh'') мапу''' (скраћено К-мапа) је измислио [[1950]], [[Морис Карно]], тада телекомуникацијски инжењер у Бел лабораторији. Она је веома корисна алатка за рад са буловим изразима. Нормално је потребно мноштво калкулација да би се добио минимални израз булове функције, и у ову сврху можемо користити К-мапу. Карно користи чињеницу да људски мозак има одличну способност препознавања мустри да би се донела одлука који се елементи булове функције требају комбиновати да би се добио најједноставнији израз.
 
Потребни Булови резултати су смештени из таблице истинитости у дводимензионалну матрицу где су ћелије поређане у Грејoвом коду, и свака позиција сваке ћелије представља једну комбинацију улазних параметара, док вредност сваке ћелије представља одговарајућу излазну вредност. Бирају се оптималне групе јединица и нула, које представљају изразе канонског облика оригиналне таблице истинитости.<ref name="KMapRulesOfSimplification">{{cite web |url=http://www.ee.surrey.ac.uk/Projects/Labview/minimisation/karrules.html |title=Karnaugh Maps – Rules of Simplification |accessdate=2009-05-30}}</ref> Ови изрази се могу искористити за записивање минималног Буловог израза који представља захтевану логику.
Као додатак, К-мапе дозвољавају брзу идентификацију и елиминацију потенцијалних ''race''(?) хазарда, што булове једначине саме не могу да ураде.
 
Карноове мапе се користе да упрошћавање логичких проблема у реалном животу тако да се они могу имплементирати тако да захтевају минималан број логичких кола. Изрази суме производа се увек могу имплементирати коришћењем логичког кола И која се спајају у логичка кола ИЛИ, и производ сума се може имплементирати користећи логичка кола ИЛИ која се спајају у логичка кола И.<ref>{{cite web|title=Simplifying Logic Circuits with Karnaugh Maps|url=http://www.utdallas.edu/~dodge/EE2310/lec5.pdf|publisher=The University of Texas at Dallas|accessdate=7 October 2012}}</ref> Карноове мапе се могу користити и за упрошћавање логичких израза у софтверском дизајну. Булови услови, као на пример условне наредбе, се могу доста укомпликовати, што чини програмски код тешким за читање и одржавање. Када се минимизује, канонски облик израза суме производа и производа суме се може имплементирати директно помоћу И и ИЛИ логичких операција.<ref>{{cite web|last=Cook|first=Aaron|title=Using Karnaugh Maps to Simplify Code|url=http://www.quantumrarity.com/archives/255|publisher=Quantum Rarity|accessdate=7 October 2012}}</ref>
Карноова мапа је одлична алатка за поједностављивања до шест варијабли, док је код више варијабли чак и нашем мозгу тешко да нађе оптималне мустре. За изразе који имају више од четири варијабле треба користити Кјуин-Меккласки алгоритам, који се такође зове и метод ''prime implicants''. Овај алгоритам користи детерминистички приступ поједностављењу булских израза. Стога праћење корака алгоритма омогућава да се може наћи најједноставнији израз. Ово је посебно корисно за креацију софтверских програма који поједностављују било који задат булски израз.
Карно мапе такође уче у вези булских функција и минимилизацији.
 
== Пример ==
Погледај сљедећу функцију:
 
Карноове мапе се користе као процес упрошћавања функција [[Булове алгебре]]. Узмимо Булову или [[бинарну]] функцију описану у следећој [[таблици истинитости]].
:''f''(''A'', ''B'', ''C'', ''D'') = ''E''(4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15)
 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
Ова функција има ову [[истинитосна таблица|истинитосну таблицу]]:
|+ Truth table of a function
|-
! &nbsp; !! ''A'' !! ''B'' !! ''C'' !! ''D'' !! ''f(A, B, C, D)''
|-
! scope="row" | 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="row" | 1
| 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
! scope="row" | 2
| 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
! scope="row" | 3
| 0 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
! scope="row" | 4
| 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
! scope="row" | 5
| 0 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
! scope="row" | 6
| 0 || 1 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" | 7
| 0 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
! scope="row" | 8
| 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" | 9
| 1 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" | 10
| 1 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" | 11
| 1 || 0 || 1 || 1 || 1
|-
! scope="row" | 12
| 1 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" | 13
| 1 || 1 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" | 14
| 1 || 1 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="column" | 15
| 1 || 1 || 1 || 1 || 0
|}
 
Следе две различите нотације које описују исту функцију у неупрошћеном облику булове алгебре, користећи променљиве <math>A</math>, <math>B</math>, <math>C</math>, <math>D</math> и њихове инверзне вредности.
<u>A B C D f</u>
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
 
*<math>f(A, B, C, D) = \sum_{}m(6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)</math> Напомена: Вредности у суми су оне које имају излаз 1 у таблици истинитости.
Улазне варијабле ''A,B,C,D'' се могу комбиновати на 16 различизих позиција. Најједноставнији начин да ово урадимо је да направимо 4x4 поља.
 
*<math>f(A, B, C, D) = (\overline{A}BC\overline{D}) + (A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}) + (A\overline{B}\,\overline{C}D) + (A\overline{B}C\overline{D}) + (A\overline{B}CD) + (AB\overline{C}\,\overline{D}) + (AB\overline{C}D) + (ABC\overline{D})</math>
[[Датотека:K-map 6,8,9,10,11,12,13,14.svg|sample k-map]]
 
===Карноова мапа===
 
{| style="float:right"
Бинарне бројке у мапи представљају излазне вредности функције за било коју дату комбинацију улазних вредности. Написали смо вредност 0 у скроз лијевом горњем углу мапе због тога што је ''f'' = 0 када је ''A'' = 0, ''B'' = 0, ''C'' = 0, ''D'' = 0. Слично тако уписаћемо вредност десног угла на дну да буде 1 због тога што кад имамо вредности ''A'' = 1, ''B'' = 0, ''C'' = 1, ''D'' = 0 даје вредност функције ''f'' = 1.
| [[File:Karnaugh6.gif|thumb|x200px|К-мапа нацртана на торусу и у равни. Ћелије са тачкама су суседне.]]
|}
{| style="float:right"
| [[File:K-map_minterms_A.svg|thumb|x200px|Конструкција Карноове мапе.]]
|}
 
У овом случају, за улаз од 4 променљиве можемо добити 16 комбинација, па таблица истинитости има 16 редова и Карноова мапа има 16 позиција. Што значи да ће Карноова мапа бити распоређена у матрицу 4&nbsp;×&nbsp;4.
Након што је Карно мапа конструисана наш сљедећи задатак је да нађемо минималне услове које ћемо користити у заврсном изразу. Ови услови се налазе тако што ћемо заокружити у групу јединице на мапи. Групе могу само да садрже 2<sup>n</sup> поља, гдје је n цијели број ≥ 0 (1, 2, 4, 8...). Оне требају да буду велике колико је то могуће. Оптимална заокружења на овој мапи су маркирана зеленом, црвеном и плавом линијом.
 
Вредности редова и колона (приказане на врху и са леве стране мапе) су поређане по Грејевом коду уместо бинарног бројевног поретка. Грејев код осигурава да се само једна променљива мења између сваког пара суседних ћелија. Свака ћелија комплетне Карноове мапе садржи бинарну цифру која представља решење функције за ту комбинацију улаза.
За сваку од ових група треба да нађемо варијабле које имају исто стање и сваком заокруженом пољу. За прво заокружење (црвене боје) нашли смо да:
 
Након што је Карноова мапа конструисана она се користи за налажење најпростијих израза за информације из таблице истинитости. Суседне јединице у Карноовој мапи представљају могућности за упрошћавање израза. Минимални израз се добија заокруживањем група јединица на мапи. Те групе морају бити правоугаоног облика и морају да имају површину величине неког степена броја 2 (нпр. &nbsp;1,&nbsp;2,&nbsp;4,&nbsp;8...). Ти правоугаоници треба да буду што већи, али не смеју да садрже нуле. Групе смеју да се преклапају у циљу да се повећају. Оптимална груписања на овом примеру су приказана зеленим, црвеним и плавим линијама, и црвена и целена група се преклапају. Црвена група је поље са 2&nbsp;×&nbsp;2 ћелије, зелена је 4&nbsp;×&nbsp;1, и област преклапања је означена браон бојом.
Варијабла А задржава исто стање (1) кроз цијело окружено поље, и зато треба да буде унесена у израз за 'црвено заокружење'
 
Мрежа је [[Торус|торусног]] облика што значи да се поља која се налазе на ивици матрице спајају са другим на крајевима матрице (видети слику). Ћелије скроз десно су заправо суседне са ћелијама које су скроз лево. То такође важи и за ћелије које се налазе скро на врху и на дну. Тако да <math>A\scriptstyle \overline{D}</math> може да буде валидан израз – он укључује ћелије 12 и 8 на врху, и спаја их са ћелијама 10 и 14 на дну – као и <math>\scriptstyle\overline{B}\,\overline{D}</math>, који укључује 4 ћошка.
Варијабла B не задржава исто стање (мијења од 1 на 0) у црвеном заокружењу, и не треба је узети у израз за 'црвено заокружење'.
 
===Решење===
Слично овоме D се мијења, док C остаје стабилан (задржава исто стање)
Први израз постаје AC.
 
[[File:K-map_6,8,9,10,11,12,13,14.svg|thumb|К-мапа приказује минималне изразе обојене као правоугаонике и квадрате. Браон област је преклапање црвеног и зеленог правоугаоника.]]
За зелено окружење видимо да А и B задржавају исто стање, а C и D мијењају стања. Варијабла B има вредност 0, и треба је негирати прије него је унесемо у израз.
Када је Карноова мапа конструисана и суседне јединице повезане у правоугаоне групе, минимално алгебарско решење се може наћи посматрањем променљивих које остају у истим групама.
 
За црвену групу:
Други израз постаје AB'.
*Променљива <math>A</math> је иста и једнака је јединици у целој групи, што значи да треба да буде укључена у алгебарску репрезентацију израза.
*Променљива <math>B</math> не одржава исто стање, већ се мења из јединице у нули, и она треба да буде искључена.
*Променљива <math>C</math> се не мења. Она је увек нула, чак и њен комплемент, што значи да треба да буде укључена.
*И променљива <math>D</math> се мења, што значи да је искључујемо.
Значи, први део израза у Буловој суми производа је израз <math>A\overline{C}</math>.
 
За зелену групу, <math>A</math> и <math>B</math> одржавају исто стање, док се <math>C</math> и <math>D</math> мењају, што значи да добијамо <math>A\overline{B}</math>.
На исти начин као у претходна два окружења дошли смо до израза BC'D' тако да је наш коначни израз за функцију овакав: AC + AB' + BC'D'.
 
На исти начин, плава група нам даје израз <math>BC\overline{D}</math>.
== Спољашње везе ==
{{Commonscat|Karnaugh maps}}
 
Коначно решење је једноставно производ ових грзпа, односно <math>A\overline{C} + A\overline{B} + BC\overline{D}</math>.
[[Категорија:Математика]]
 
[[Категорија:Исказни рачун]]
На овај начин смо уз помоћ Карноових мапа упростили израз
<math>f(A, B, C, D) = (\overline{A}BC\overline{D}) + (A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}) + (A\overline{B}\,\overline{C}D) + (A\overline{B}C\overline{D}) + (A\overline{B}CD) + (AB\overline{C}\,\overline{D}) + (AB\overline{C}D) + (ABC\overline{D})</math>
 
у
 
<math>f(A, B, C, D) = A\overline{C} + A\overline{B} + BC\overline{D}</math>
 
Такође би било могуће доћи до овог решења пажљивом употребом аксима Булове алгебре, али време које је потребно за тако нешто расте експоненцијално.
 
===Изнверз===
 
Инверзна функција се решава на исти начин, с тим што се у том случају групишу нуле уместо јединица.
 
 
Три израза искоришћена да покрију инверзну функцију су показана са сивим правоуганоцима са различитим бојама оквира:
*Браон—<math>\overline{A}\,\overline{B}</math>
*Златна—<math>\overline{A}\,\overline{C}</math>
*Плава—<math>BCD</math>
 
Што нам даје инверзну функцију:
:<math>\overline{F} = \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C} + BCD</math>
 
Кроз коришћење Де Морганових закона производ сума може бити одређен:
:<math>\overline{\overline{F}} = \overline{ \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C} + BCD }</math>
:<math>F = \left(A + B\right)\left(A + C\right)\left(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}\right)</math>
 
===Стања о којима се не брине===
 
[[File:K-map 6,8,9,10,11,12,13,14 don't care.svg|thumb|Вредност 'f(A,B,C,D)'' за ''ABCD'' = 1111 је замењена вредношћу за коју нас није брига. Ово брише зелену област комплетно и омогућава црвеној да буде већа. Такође дозвољава плавој области у инверзној функцији да се повећа.]]
 
Карноове мапа такође дозвољавају лаку минимизацију функција за чије таблице истинитости имам услове за које не морамо да бринемо. Услов за који не морамо да бринемо је комбинација улаза за које дизајнер не жели да зна шта је излаз. Управо зато, те случајевемо можемо искористити и као нуле и као јединице, шта нам више одговара. Оне се углавном означавају са X или d.
 
Пример на десној страни је исти као и пример изнад, али је у њему вредност F за ABCD = 1111 замењен са вредношћу за коју не маримо. Ово нам омогућава да црвену групу проширимо скроз до дна, и самим тим, избацимо зелену групу.
 
На основу овога добијамо нову једначину:
:<math>F = A + BC\overline{D}. \, </math>
 
Приметите да је први израз <math>A</math>, а не <math>A\overline{C}</math>. У овом случају смо изгубили израз зелене групе, упростили смо црвену групу и избегли трку услова (приказану жутом бојом).
 
Случај за инверзну функцију је следећи:
:<math>\overline{F} = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}D</math>
 
==Трке услова==
===Елиминација===
 
Карноове мапе су корисне за детектовање и елиминацију трка услова.
 
*У примеру [[Karnaugh_map#Solution|изнад]], потенцијална трка услова постоји када је ''C'' једнако 1 и ''D'' једнако 0, ''A'' је 1, и ''B'' се мења из 1 у 0 (померајући се са плавог у зелено стање). За овај случај, излаз је дефинисан да остане непромењен у 1, али зато што овај прелаз није покривен одговарајућим изразом, постоји потенцијал за краткотрајни квар (тренутна промена излаза у 0).
*Други потенцијални краткотрајни квар у истом примеру је теже приметити. Када је ''D'' једнако 0 и ''A'' и ''B'' су 1, са ''C''-ом које се мења из 1 у 0 (померањем из плавог у црвено стање). У овом случају се краткотрајни квар обавија око врха и дна мапе
 
[[File:K-map 6,8,9,10,11,12,13,14 anti-race.svg|thumb|Изнад к-мапе је додат израз <math>A\overline{D}</math> да би се избегала трка услова.]]
 
Да ли ће се ови краткотрајни кварови јавити, зависи од физичке природе имплементације, и да ли треба да бринемо о њима зависи од примене.
 
У овом случају, додатни израз <math>A\overline{D}</math> би елиминисао потенцијалну трку услова, спајајући зелено и плаво излазно стање или плаво и црвено излазно стање: ово је приказано као жута област (која се обавија са дна на врх са десне стране) у дијаграму десно.
 
Израз је непотребан у изразима статичке логике система, али такви редудантни изрази су потребни да би се обезбедиле динамичке перформансе без трке услова.
 
Слично, додатни израз <math>\overline{A}D</math> се мора додати на инверзну функцију да би се елиминисала потенцијална трка услова. Користећи Де Морганов закон добијамо још један израз производа сума ''F'', али са новим фактором <math>\left(A + \overline{D}\right)</math>.
 
===Примери мапа са 2 променљиве===
 
Следе примери са свим могућим Карноовима мапама са 2 променљиве. Поред сваке се налазe и минимални изрази као функција <math>\sum m()</math> и минимални услови без трке услова.
<gallery>
File:K-map 2x2 none.svg | <math>\sum_{}</math>m(0); ''K'' = 0
File:K-map 2x2 1.svg | <math>\sum_{}</math>m(1); ''K'' = ''A''′''B''′
File:K-map 2x2 2.svg | <math>\sum_{}</math>m(2); ''K'' = ''AB''′
File:K-map 2x2 3.svg | <math>\sum_{}</math>m(3); ''K'' = ''A''′''B''
File:K-map 2x2 4.svg | <math>\sum_{}</math>m(4); ''K'' = ''AB''
File:K-map 2x2 1,2.svg | <math>\sum_{}</math>m(1,2); ''K'' = ''B''′
File:K-map 2x2 1,3.svg | <math>\sum_{}</math>m(1,3); ''K'' = ''A''′
File:K-map 2x2 1,4.svg | <math>\sum_{}</math>m(1,4); ''K'' = ''A''′''B''′ + ''AB''
File:K-map 2x2 2,3.svg | <math>\sum_{}</math>m(2,3); ''K'' = ''AB''′ + ''A''′''B''
File:K-map 2x2 2,4.svg | <math>\sum_{}</math>m(2,4); ''K'' = ''A''
File:K-map 2x2 3,4.svg | <math>\sum_{}</math>m(3,4); ''K'' = ''B''
File:K-map 2x2 1,2,3.svg | <math>\sum_{}</math>m(1,2,3); ''K'' = ''A''′ + ''B''′
File:K-map 2x2 1,2,4.svg | <math>\sum_{}</math>m(1,2,4); ''K'' = ''A'' + ''B''′
File:K-map 2x2 1,3,4.svg | <math>\sum_{}</math>m(1,3,4); ''K'' = ''A''′ + ''B''
File:K-map 2x2 2,3,4.svg | <math>\sum_{}</math>m(2,3,4); ''K'' = ''A'' + ''B''
File:K-map 2x2 1,2,3,4.svg | <math>\sum_{}</math>m(1,2,3,4); ''K'' = 1
</gallery>
 
 
==References==
 
{{reflist}}
 
== External links ==
{{sisterlinks}}
* [http://frederic.carpon.perso.sfr.fr/Quine-McCluskey_%28frederic_carpon_implementation%29.php Quine–McCluskey algorithm implementation with a search of all solutions], by Frédéric Carpon.
* [http://gandraxa.com/detect_overlapping_subrectangles.xml Detect Overlapping Rectangles], by Herbert Glarner.
* [http://www.sccs.swarthmore.edu/users/06/adem/engin/e15/lab1/ Using Karnaugh maps in practical applications], Circuit design project to control traffic lights.
*[http://fullchipdesign.com/kmap2v.htm K-Map Tutorial for 2,3,4 and 5 variables ]
* [http://www.generalnumbers.com/karnaugh_application1.html Karnaugh Map Example]
15

измена