Геотехника — разлика између измена

12 бајтова уклоњено ,  пре 13 година
Геотехника изучава клизишта, одроне стабилности падина и косина, носивост тла, мелиорације (побољшања карактеристика и својстава) тла и стенских маса, заштиту геолошке средине и заштиту човекове средине.<br><br>
Геотехничка истраживања превасходно треба да пруже правилно одређивање:
<br>-* Места извођења истражних радова (одређена су дефинисањем истражног простора)
<br>-* Врсте истражних радова и одговарајуће анализе (зависе од својстава геолошке средине)
<br>-* Броја истражних радова (зависе од сложености геолошке средине и фазе пројектовања)
 
Геотехничка истраживања и анализе имају за циљ да објасне генезу неког подручја, да одреде и предвиде временски и просторни развој неких процеса битних са инжењерског становишта и битних по питању безбедности човека и човекове околине као и грађевинских објеката, и да дају предлоге мера санације оштећених објеката, динамику извођења грађевинских радова, да дају предлог типа фундирања одређених објеката и др.
Анониман корисник