Геотехника — разлика између измена

* Врсте истражних радова и одговарајуће анализе (зависе од својстава геолошке средине)
* Броја истражних радова (зависе од сложености геолошке средине и фазе пројектовања)
 
 
Геотехничка истраживања и анализе имају за циљ да објасне генезу неког подручја, да одреде и предвиде временски и просторни развој неких процеса битних са инжењерског становишта и битних по питању безбедности човека и човекове околине као и грађевинских објеката, и да дају предлоге мера санације оштећених објеката, динамику извођења грађевинских радова, да дају предлог типа фундирања одређених објеката и др.
Анониман корисник