Геотехника — разлика између измена

1.787 бајтова уклоњено ,  пре 14 година
нема резимеа измене
 
Да би остварила задатке у оквиру планирања и извођења геотехничких истраживања врши се анализа и преглед постојеће документације, анлиза сателитских и аероснимака, инжењерскогеолошко рекогносцирање терена, инжењерскогеолошко картирање терена, узимање узорака и анализа у лабораторији за [[Механика тла|механику тла]], хемијска анализа. Као подлоге за геотехничка истраживања највише се користе топографске карте и планови и геолошке карте.
 
== Геотехничка истраживања ==
 
Геотехника изучава клизишта, одроне стабилности падина и косина, носивост тла, мелиорације (побољшања карактеристика и својстава) тла и стенских маса, заштиту геолошке средине и заштиту човекове средине.
 
 
Геотехничка истраживања превасходно треба да пруже правилно одређивање:
* Места извођења истражних радова (одређена су дефинисањем истражног простора)
* Врсте истражних радова и одговарајуће анализе (зависе од својстава геолошке средине)
* Броја истражних радова (зависе од сложености геолошке средине и фазе пројектовања)
 
 
Геотехничка истраживања и анализе имају за циљ да објасне генезу неког подручја, да одреде и предвиде временски и просторни развој неких процеса битних са инжењерског становишта и битних по питању безбедности човека и човекове околине као и грађевинских објеката, и да дају предлоге мера санације оштећених објеката, динамику извођења грађевинских радова, да дају предлог типа фундирања одређених објеката и др.
 
 
== Место геотехнике у науци и пракси ==