Ратни злочин — разлика између измена

м
Бот: исправљена преусмерења; козметичке измене
м (Бот: исправљена преусмерења; козметичке измене)
{{глобализуј}}
[[Датотека:US Army 51610 The Case Against the Defendents.jpg|thumb|Суђење званичницма Трећег рајха у Нирнбергу]]
'''Ратни злочини''' су једно од четири [[међународна кривична дела]] у ужем смислу. Најважнији [[међународни уговориуговор]]и који регулишу ову област јесу [[Женевске конвенције]] из [[1949]]. године и два допунска протокола из [[1977]]. године. На сличан начин ову област регулишу [[Римски статут Међународног кривичног суда|Римски статут]] и [[Кривични законик Србије]].
 
== Ратни злочини у праву Србије ==
Ратни злочини против цивилног становништва може бити извршен за време [[рат]]а, оружаног сукоба или [[ратна окупација|окупације]].
 
Прописани су многобројни облици радње извршења овог [[кривично дело|кривичног дела]] који су постављени алтернативно. Те радње се могу квалификовати као ово [[кривично дело]] само ако се њима крше правила [[МПmP|међународног права]]. У ставу 1 предвиђени су следећи облици радње извршења:
 
* напад на цивилно становништво, насеље, поједина цивилна лица или лица онеспособљена за борбу или на припаднике или објекте хуманитарних организација или мировних мисија
* напад без избора циља којим се погађа цивилно становништво или цивилни објекти под посебном заштитом [[МПmP|међународног права]]
* напад на војне објекте за које се знало да ће проузроковати страдање цивилног становништва или наношење штете цивилним објектима које је у очигледној несразмери са очекиваним војним учинком
* телесне повреде, мучења, нечовечна поступања, биолошки, медицински или други научни [[експеримент]]и, присилна [[Стерилизација (медицина)|стерилизација]], узимање ткива или органа ради [[трансплантација]], или друге радње којима се нарушава здравље или наносе велике патње
 
У ставу 2 предвиђено је:
* напад на објекте посебно заштићене [[МПmP|међународним правом]] и објекте и постројења са опасном снагом као што су бране, насипи и нуклеарне електране
* гађање цивилних објеката који су под посебном заштитом међународног права, небрањених места и демилитаризованих зона
* дуготрајно и великих размера оштећење природне околине које може штетити здрављу или опстанку становништва
Радња извршења, поред облика који су идентични са радњом ратног злочина против цивилног становништва (вршење телесних повреда, мучења, нечовечних поступака, биолошких, медицинских или других научних експеримената, узимања ткива или органа ради трансплантације, или наношење великих патњи или повреда телесног интегритета или здравља), може се састојати и у противзаконитом и самовољном уништавању или присвајању у великим размерама [[санитет]]ског материјала, средстава санитетског транспорта и залиха санитетских јединица и установа, под условом да то није оправдано војним потребама.
 
И код овог кривичног дела потребно је да су ове радње у супротности са правилима [[МПmP|међународног права]].
 
[[Кривично дело]] се може извршити само за време [[рат]]а, оружаног сукоба или ратна [[окупација|окупације]].
 
И ратни злочин против рањеника и болесника има тежи облик који постоји у случају када се за време рата оружаног сукоба или окупације нареди да се према рањеницима или болесницима врше [[убиство|убиства]], или ко такво дело изврши (став 2).
 
=== Ратни злочин против ратних заробљеника (члан 374. КЗ) ===
* лишавање права на правилно и непристрасно суђење
 
Дело постоји само ако је нека од ових радњи извршена кршењем правила [[МПmP|међународног права]].
 
И овај ратни злочин има тежи облик који постоји онда када се за време [[рат]]а, оружаног сукоба или [[ратна окупација|окупације]] нареди да се врше убиства према ратним заробљеницима или када се такво дело изврши (став 2).
У односу на сва три кривична дела ратних злочина прописаних у КЗ предвиђена је њихова [[Застарелост у кривичном праву|незастаривост]], како у погледу гоњења тако и у погледу звршења казне.
=== Употреба недозвољених средстава борбе (члан 376. КЗ) ===
Ово и наредна два [[кривично дело|кривична дела]] спадају у ратне злочине у ширем смислу, иако их [[КЗ]] не назива тако изричито.
 
Ово кривично дело чини онај ко за време [[рат]]а или оружаног сукоба нареди да се употребе борбена средства или начин борбе који су забрањени правилима међународног права, или их сам употреби (став 1). Извршилац је дакле како непосредни извршилац тако и наредбодавац. Да би се у конкретном случају утврдило да ли су употребљена забрањена средства или забрањен начин борбе, потребно је имати у виду низ међународних аката и прописа, [[Де Мартенсова клаузула|Мартенсову клаузулу]] и одредбу члана 35. Допунског протокола уз [[Женевске конвенције]].
 
Квалификован облик овог кривичног дела предвиђен је у ставу 2 и постоји када је услед вршења основног облика дошло до смрти више лица.
Кривично дело има и посебан облик чија радња извршења јесте позивање на употребу или припремање употребе оружја чија је употреба забрањена (став 3).
 
Кривично дело се може извршити само с [[умишљај]]ем, који обухвата и свест учиниоца да је његов поступак недозвољен, али није неопходна да буде свестан да крши правила [[МПmP|међународног права]]. Последица дела из става 2 (смрт више лица) може бити обухваћена како [[умишљај]]ем, тако и [[нехат]]ом учиниоца.
 
=== Противправно убијање и рањавање непријатеља (члан 378. КЗ) ===
 
Основни облик овог кривичног дела врши онај ко кршећи правила [[МПmP|међународног права]] за време [[рат]]а или оружаног сукоба убије или рани непријатеља који је одложио оружје или се безусловно предао или нема средстава за одбрану.
 
Основни облик овог кривичног дела (став 1) може се извршити са директним и евентуалним [[умишљај]]ем. Умишљај мора обухватити како лишавање живота односно рањавање, тако и чињницу да је непријатељ онеспособљен за борбу услед једне од три наведене околности. Учинилац не мора бити свестан да је својим поступком повредио правила међународног права јер та околност спада у [[објективни услов инкриминације]].
Дело се може извршити само са [[умишљај]]ем. Учинилац мора бити свестан противправности свох деловања, будући да је противправност обухваћена законским описом кривичног дела као његово битно обележје.
 
Тежи облик постоји када је дело учињено на свиреп начин или када је вредност одузетих ствари преко 450.000 [[Српски динар|динардинара]]а (став 2) а најтежи облик постоји када вредност одузетих ствари прелази милион динара.
 
== Види још ==
* [[Геноцид]]
* [[Злочин против човечности|Злочини против човечности]]
* [[Злочини против мира|Злочин против мира]]
* [[Ратни злочини примене недозвољених начина борбе]]
* [[Ратни злочини примене недозвољених средстава борбе]]
1.572.075

измена