Систем антарктичке повеље — разлика између измена

*'''Члан 1''' - простор треба бити коришћен само у мирнодопске свхре; забрањене су војне активности као што је тестирање оружја, али војно особље и опрема могу бити коришћени за научна истраживања или у ма коју другу мирнодопску сврху;
*'''Члан 2''' - слобода научних истраживања, као и научна сарадња требају бити настављене;
*'''Члан 3''' - омогућујеомогућава се слободна размена информација и особља у сарадњи са [[Уједињене нације|Уједињеним нацијама]] и другим међународним агенцијама;
*'''Члан 4''' - не признајепризнају се, и не доводе се у питање старе, нити се стварају нове територијалне претензије; нове територијалне претензије неће бити прихваћене док је повеља на снази;
*'''Члан 5''' - забрањујезабрањују се [[нуклеарна енергија|нуклеарне]] експлозије илии складиштење [[радиоактивни отпад|радиоактивног отпада]];
*'''Члан 6''' - Повељом се укључујеобухвата све копно и све ледене плоче јужно од 60°00' јужне географске ширине;
*'''Члан 7''' - посматрачи земаља потписница имају слободан приступ, укључујући и посматрање терена, на свим просторијапросторима и могу прегледати све станице, инсталације и опрему; мора се унапред дати обавештење о свим активностима која укључујуобухватају увођење војног особља;
*'''Члан 8''' - јурисдикцију над посматрачима и научницима имају њихове земље;
*'''Члан 9''' - потренопотребно је вршити честе консултације међу потписницима повеље;
*'''Члан 10''' - земље потписнице ће обесхрабритибити свепротив ма каквих активности ма које земље на Антарктику у случају да су активности у супротности са ПовљеомПовељом;
*'''Члан 11''' - спорове стране у сукобу требају битирешавати решениспорове мирно или, у крајњем случају, путем [[Међународни суд правде|Међународног суда правде]]
*'''Члан 12, 13, 14''' - ови чланови се односе на подршку, интерпретацију и измене Повеље од стране укључених нација.
 
Главни циљ -{ATS}--овог система повеља а је обезбељивањеобезбеђивање, <cite>у интересу целокупног човечанства, да Антарктик настави заувек даувек буде коришћен искључиво у мирнодопске сврхе и да не постане предмет међународних спорова</cite>. Повеља забрањује <cite>свакисваку обликактивност војне природе</cite>, али не забрањује војно особље као такво. Она, такође, одлаже решавање питања територијалних претензија које неке земље имају, а које нису признате од стране других.
 
===Остали договори===