Википедија:Тим/Српска историја — разлика између измена

нема резимеа измене
*Историја српске државности, 1-3
===За средњовековну историју===
*М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989.
*А.Веселиновић, Држава српских деспота, Београд 1995 (друго издање 2006).
*Т. Живковић, Портрети српских владара (IX-XII век), Београд 2006.
*Историја Црне Горе, 1-3, Титоград 1967-1975.
*К. Јиречек, Историја Срба, 1-2, Београд 1978 (више издања).
*Ј. Калић, Срби у позном Средњем веку, Београд 1994 (друго издање 2001).
*Лексикон српског Средњег века, Београд 1999.
*Р. Михаљчић, Крај Српског царства, Београд 1975 (више издања).
*Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, Историја, култ, предање, Београд 1984 (више издања).
*Р. Михаљчић, Јунаци косовске легенде, Београд 1989 (више издања).
*Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1947 (више издања).
*Р. Радић, Срби пре Адама и после њега, Београд 2005 (друго допуњено издање).
*М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994 (друго издање 1999).
*С. Ћирковић: Историја средњевековне босанске државе, Београд 1964.
*С. Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба, Београд 1964.
*С. Ћирковић: Срби у средњем веку, Београд 1995.
*В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд 1940 (друго издање Бања Лука-Београд 1999).
*В. Ћоровић, Историја Срба, 1-3, Београд 1989 (више издања).
*Б. Ферјанчић, С. Ћирковић, Стефан Душан,краљ и цар, 1331-1355, Београд 2005.
*М. Шуица, Немирно доба српског Средњег века, Властела српских обласних господара, Београд 2000.
===За нови век===
*За нови век: Радош Љушић: Вожд Карађорђе, Радош Љушић:Кнежевина Србија 1830-1839, Слободан Јовановић:Уставобранитељи, Влада Милана Обреновића, Друга влада Милоша и Михаила Обреновића, Влада Александра Обреновића
*Радош Љушић: Вожд Карађорђе
*За савремено доба:Андреј Митровић:Србија у Првом светском рату, Продор Немачке иАустро-Угарске на Балкан, Никола Ракочевић: Црна Гора 1914-1918...
*Радош Љушић:Кнежевина Србија 1830-1839
*За нови век: Радош Љушић: Вожд Карађорђе, Радош Љушић:Кнежевина Србија 1830-1839, Слободан Јовановић:Уставобранитељи, Влада Милана Обреновића, Друга влада Милоша и Михаила Обреновића, Влада Александра Обреновића
===За савремено доба===
*Андреј Митровић:Србија у Првом светском рату,
*Продор Немачке и Аустро-Угарске на Балкан
*Никола Ракочевић: Црна Гора 1914-1918...
 
Списак је у фази припреме.