Методика наставе географије — разлика између измена

(Dopuna sadržaja Organizacioni oblici nastave geografije)
=== Принцип систематичности и поступности ===
===Organizacioni oblici rada u nastavi geografije===
Подебљан текст Organizacioni oblici nastave geografije - Grupni oblik; - Rad u paru; - Frontalni rad; - Individualni rad; - Timska nastava
 
Grupni oblik rada u nastavi geografijeGrupni rad predstavlja organizacioni oblik nastave čiji je cilj da se ostvari samostalnost učenika u radu uz istovremenu saradnju sa drugim učenicima. Svrha rada u grupi je zajedničko rešavanje zadataka gde svaki učenik dobija deo zadatka koji treba da reši. Grupe mogu biti homogene i nehomogene, a formiraju ih učenici ili nastavnik prema odabranom kriterijumu. Homogene grupe se formiraju prema kognitivnim sposobnostima učenika, tj. prema težini zadatka. Učenici dobijaju zadatke primerene svojim sposobnostima. Učenici koji pokazuju najviši nivo znanja dobijaju najteže zadatke, slede grupe sa zadacima za čije rešavanje su potrebne prosečne kognitivne sposobnosti i nivo znanja i grupe čiji zadaci su strukturirani na nivou razumevanja gradiva. Učeniku se pruža mogućnost pomeranja iz grupe u kojoj je započeo rad u grupu za rešavanje složenijih zadataka. Sa sociološkog aspekta rad u homogenoj grupi ne treba često primenjivati jer se učenici razvrstavaju prema uspehu, što rezultuje pojavom da deca komuniciraju sa manje od jedne trećine odeljenja. U nastavi geografije rad u grupi omogućava rešavanje višeslojnih zadataka uz primerenu aktivnost svih članova grupe. Grupni rad je pogodan za rešavanje zadataka iz oblasti fizičke, regionalne geografije, demogeografije, kartografije, turističke geografije i drugih geografskih disciplina. Nastavnik može da postavi zadatak grupi da obradi regiju Alpa. Učenici treba da podele zadatak tako da svako obradi po jedan deo Alpa. Prvi učenik može obraditi spoljašnje, drugi unutrašnje Alpe, treći glečere i glečerska jezera, četvrti turistički značaj Alpa, peti učenik može pratiti rad ostalih učenika, izrađivati skicu za prezentovanje, otvoriti diskusiju o oblikovanju svih delova u jednu celinu i zajedno sa ostalim članovima grupe utvrditi teze za prezentovanje. Raspoloživi vremenski okvir je orijentir za rad i svaki član grupe treba svoj deo zadatka da ispuni na vreme kako bi učenik čiji je zadatak da prezentuje rešenja imao vremena da sagleda sve prispele elemente i oblikuje celinu. Rad u grupi podstiče i afirmiše vaspitnu funkciju obrazovanja, a interesi pojedinaca ugrađeni su u interes grupe. U grupnom radu svaki član može da izrazi svoju individualnost, a nastavniku je lakše da motiviše aktivnost grupe nego celog odeljenja. Grupni rad je podesan za razvijanje socijalnih odnosa među učenicima.
 
 
Свако знање треба усвајати постпуно и систематично, од самог почетка. Основе овог принципа дефинисао је [[Немачка|немачки]] учитељ [[Дистервег Фридрих Адолф Вилхелм]] на основу обрасца — „суштина поступности лежи у четири правила: од ближег ка даљем, од једноставног ка сложеном, од лакшег ка тежем, од познатог ка непознатом“.
Ученици стичу географска знања по системском редоследу, то јест садржаји морају да буду конципирани тако да произлазе једни из других и да усвајање наредних садржаја зависи од квалитета претходно усвојених знања.
Анониман корисник