Владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца — разлика између измена

|
|-
|rowspan=2| Министар иностраних дела
| [[Анте Трумбић]]
| до 22.11.1920.
|-
| Министар иностраних дела
| Миленко Р. Веснић
|
|
|-
|rowspan=2| Министар пошта и телеграфа
| [[Мате Дринковић]]
| до 23.12.1920.
|-
| Министар пошта и телеграфа
| Момчило А. Нинчић
| заступник
|
|-
|rowspan=2| Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона
| Марко Н. Трифковић
| заступник, до 20.8.1920.
|-
| Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона
| [[Лазар Марковић (политичар)|Лазар Марковић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар саобраћаја
| [[Антон Корошец]]
| до 14.12.1920.
|-
| Министар саобраћаја
| Јован П. Јовановић
| заступник
|
|-
|rowspan=2| Министар правде
| [[Марко Н. Трифковић]]
| до 5.2.1921.
|-
| Министар правде
| [[Марко Ђуричић|Марко С. Ђуричић]]
|
|
|-
|rowspan=3| Министар финансија
| [[Коста Стојановић]]
| до 3.1.1921.
|-
| Министар финансија
| Милорад Драшковић
| заступник, од 5. до 27.1.1921.
|-
| Министар финансија
| [[Коста Кумануди]]
|
|-
|rowspan=2| Министар трговине и индустрије
| [[Миливоје Јовановић]]
| до 2.1.1921.
|-
| Министар трговине и индустрије
| [[Вјекослав Куковец]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар социјалне политике и заступник министра за исхрану и обнову земље
| Вјекослав Куковец
| до 2.1.1921.
|-
| Министар социјалне политике и заступник министра за исхрану и обнову земље
| [[Миливоје Јовановић]]
|
|
|-
|rowspan=4| Министар војске и морнарице
| [[Бранко Јовановић]]
| до 29.4.1921.
|-
| Министар војске и морнарице
| [[Милорад Драшковић]]
| заступник, до 24.5.1921.
|-
| Министар војске и морнарице
| [[Стеван Хаџић]]
| до 18.7.1921.
|-
| Министар војске и морнарице
| [[Миливоје Зечевић]]
|
|-
|rowspan=2| Министар унутрашњих дела
| Милорад Драшковић
| до 18.7.1921.
|-
| Министар унутрашњих дела
| [[Светозар Прибићевић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар пошта и телеграфа
| [[Мате Дринковић]]
| до 23.12.1920.
|-
| Министар пошта и телеграфа
| [[Славко Милетић|Славко С. Милетић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар аграрне реформе
| [[Никола Т. Узуновић]]
| до 18.7.1921.
|-
| Министар аграрне реформе
| [[Крста Милетић|Крста Љ. Милетић]]
|
|-
|rowspan=2| Министар саобраћаја
| [[Велизар Јанковић]]
| до 18.7.1921.
|-
| Министар саобраћаја
| Никола Т. Узуновић
|
|
|-
|rowspan=2| Министар иностраних дела
| Никола П. Пашић
| до 5.1.1922.
|-
| Министар иностраних дела
| [[Момчило А. Нинчић]]
|
|-
|rowspan=3| Министар војске и морнарице
| [[Миливоје Зечевић]]
| до 8.1.1922.
|-
| Министар војске и морнарице
| [[Милош Васић]]
| до 4.11.1922.
|-
| Министар војске и морнарице
| [[Петар Пешић]]
|
|-
|rowspan=3| Министар унутрашњих дела
| [[Војислав Д. Маринковић]]
| до 30.7.1922.
|-
| Министар унутрашњих дела
| [[Коста Кумануди]]
| заступник, до 14.8.1922.
|-
| Министар унутрашњих дела
| [[Коста Тимотијевић|Коста Л. Тимотијевић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар трговине и индустрије
| [[Мехмед Спахо]]
| до 15.6.1922.
|-
| Министар трговине и индустрије
| [[Осман Виловић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар социјалне политике
| [[Грегор Жерјав]]
| до 3.6.1922.
|-
| Министар социјалне политике
| [[Иван Крстељ]]
| заступник
|-
|rowspan=2| Министар народног здравља
| [[Хамдија Карамехмедовић]]
| до 15.6.1922.
|-
| Министар народног здравља
| [[Дервиш Омеровић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар грађевина
| [[Никола Т. Узуновић]]
| до 28.3.1925.
|-
| Министар грађевина
| [[Милош Трифуновић (политичар)|Милош Трифуновић]]
| заступник
|-
|rowspan=2| Министар трговине и индустрије
| [[Првислав Грисогоно]]
| до 27.11.1924.
|-
| Министар трговине и индустрије
| [[Ђуро Шурмин]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар социјалне политике
| [[Славко Милетић|Славко С. Милетић]]
| заступник, до 27.11.1924.
|-
| Министар социјалне политике
| [[Марко Ђуричић|Марко С. Ђуричић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона
| Марко С. Ђуричић
| до 27.11.1924.
|-
| Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона
| [[Милан Сршкић]]
|
|-
|rowspan=2| Министар аграрне реформе
| Крста Љ. Милетић
| до 27.11.1924.
|-
| Министар аграрне реформе
| [[Хинко Кризман]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар правде
| [[Едо Лукинић]]
| до 7.7.1925.
|-
| Министар правде
| [[Грегор Жерјав]]
| заступник
|
|-
|rowspan=3| Министар просвете
| [[Велимир Вукићевић]]
| до 17.11.1925.
|-
| Министар просвете
| [[Милош Трифуновић (политичар)|Милош Трифуновић]]
| заступник, до 17.11.1925.
|-
| Министар просвете
| [[Стјепан Радић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар пољопривреде и вода
| [[Крста Милетић|Крста Љ. Милетић]]
| до 24.12.1925.
|-
| Министар пољопривреде и вода
| [[Василије И. Јовановић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар саобраћаја
| [[Анта Радојевић]]
| до 24.12.1925.
|-
| Министар саобраћаја
| Крста Љ. Милетић
|
|
|-
|rowspan=2| Министар финансија
| Никола Т. Узуновић
| заступник, до 12.4.1926.
|-
| Министар финансија
| [[Нинко Перић]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар саобраћаја
| [[Крста Милетић|Крста Љ. Милетић]]
| до 13.4.1926.
|-
| Министар саобраћаја
| Василије И. Јовановић
| заступник
|
|-
|rowspan=2| Министар иностраних дела
| [[Момчило А. Нинчић]]
| до 6.12.1926.
|-
| Министар иностраних дела
| [[Милош Трифуновић (политичар)|Милош Трифуновић]]
| заступник
|
|-
|rowspan=2| Министар трговине и индустрије
| [[Никола Никић (политичар)|Никола Никић]]
| заступник, до 29.4.1926.
|-
| Министар трговине и индустрије
| [[Иван Крајач]]
|
|-
|rowspan=2| Министар пољопривреде и вода
| [[Василије И. Јовановић]]
| заступник, до 29.4.1926.
|-
| Министар пољопривреде и вода
| [[Иван Пуцељ]]
|
|
|-
|rowspan=2| Министар шума и рудника
| Никола Никић
| до 7.10.1926.
|-
| Министар шума и рудника
| Василије И. Јовановић
| заступник
|
|-
|rowspan=3| Министар аграрне реформе
| Бењамин Шуперина
| до 29.4.1926.
|-
| Министар аграрне реформе
| [[Павле Радић]]
| до 17.5.1926.
|-
| Министар аграрне реформе
| [[Станко Шибеник]]
|
Анониман корисник