Тибор Живковић — разлика између измена

→‎Чланци: радови о историји БиХ
(→‎Чланци: радови о историји БиХ)
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2008/0350-08020856191Z.pdf „Заборављени архиепископ Бара“], Живковић Тибор, Кунчер Драгана, ''Историјски часопис'', бр. 56, стр. 191-209, 2008.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2008/0350-08020857009Z.pdf „Кастра оикоумена Константина Порфирогенита у јужнословенским кнежевинама“], ''Историјски часопис'', бр. 57, стр. 9-28, 2008.
* „Бан Борић“, ''Зборник за историју Босне и Херцеговине'', бр. 5, стр. 49-60, 2008.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2009/0350-08020958033Z.pdf „Трпимирова титула према казивању -{Gottschalk-а}-“], Живковић Тибор, Радовановић Бојана, ''Историјски часопис'', бр. 58, стр. 33-42, 2009.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2010/0350-08021059009Z.pdf „'Оригинални' и 'исправљени' Анали франачког краљевства“], ''Историјски часопис'', бр. 59, стр. 9-57, 2010.
* „On the Beginnings of Bosnia in the Middle Ages“, ''Споменица академика Марка Шуњића (1927-1998)'', Филозофски факултет, Сарајево, стр. 161-180, 2010.
* „О почецима Босне у средњем вијеку“, ''Годишњак Центра за балканолошка испитивања'', бр. 39, стр. 149-161, 2010.
* [https://www.academia.edu/1519669/Einhards_Vita_Karoli_Magni „Време настанка Ајнхардовог дела -{Vita Caroli Imperatoris}-“], ''Историјски часопис'', бр. 60, стр. 25-56, 2011.
* [https://www.academia.edu/1519668/Royal_Frankish_Annals_on_the_Serbs_in_the_Early_Twenties -{„The Origin of the Royal Frankish Annalist’s Information about the Serbs in Dalmatia“}-], ''Споменица академика Симе Ћирковића'', стр. 381–398, 2011.