Тибор Живковић — разлика између измена

→‎Чланци: још одредница
(→‎Чланци: још четири одреднице)
(→‎Чланци: још одредница)
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/1997/0352-57169756007Z.pdf „Односи Авара и подунавских Словена 579-626. године“], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 56, стр. 7-18, 1997.
* „Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од 6. до 10. века“, ''Гласник Етнографског института САНУ'', бр. 45, стр. 89-100, 1997.
* „О првим поглављима Летописа Попа Дукљанина“, ''Историјски часопис'', бр. 44, стр. 7-18, (1997) 1998.
* „Етнички идентитет Јужних Словена (-{VII-XI}- век) - сведочанства савременика“, ''Меридијани'' , бр. 3/4, стр. 25-29, 1999.
* -{„The Date of Creation of the Theme of Peloponnesus“, ''Simmeikta'', vol. 13, pp. 141-144, 1999.}-
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/2000/0352-57160062009Z.pdf „Словени Пелопонеза у Житију Никона Метаноита“], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 61-62, стр. 9-26, 2000.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2001/0350-08020148009Z.pdf „Тактикон Успенског и тема Далмација“], ''Историјски часопис'', бр. 48, стр. 9-43, 2001.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/2001/0352-57160164007Z.pdf О северним границама Србије у раном средњем веку], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 63-64, стр. 7-17, 2001.
* „Пљеваљски крај у раном средњем веку: нека размишљања“, ''Гласник Завичајног музеја Пљевља'', бр. 2, стр. 11-19, 2001.
* -{„Avarlar ile Slavlar Arasindaki Ilişkiler (579-626)“, ''Türkler'', vol. 2, pp. 658-673, 2001.}-
* „Дукљанско-византијски рат 1072-1075“, ''Историјски часопис'', бр. 47, стр. 35-57, (2000) 2002.
* „Тактикон Успенског и тема Далмација“, ''Историјски часопис'', бр. 48, стр. 9-43, (2001) 2002.
* „Да ли су дубровачки ратни бродови учествовали у критској експедицији 949. године“, ''Зборник за историју Босне и Херцеговине'', бр. 3, стр. 9-15, 2002.
* -{„The Strategos Paul and the Archontes of the Westerners“, ''Simmeikta'', vol. 15, pp. 161-176, 2002.}-
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2002/0350-08020249009Z.pdf „Поход бугарског цара Самуила на Далмацију“], ''Историјски часопис'', бр. 49, стр. 9-25, 2002.
* „Етнички идентитет код Јужних Словена у раном средњем веку: сведочанства савременика“, ''Национални идентитет и суверенитет у југоисточној Европи: међународни научни скуп 8-10. децембра 1999.'', Историјски институт, стр. 77-90, 2003.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2004/0350-08020450009Z.pdf „Легенда о Павлимиру Белу“], ''Историјски часопис'', вол. , бр. 50, стр. 9-32, 2003.
* „О такозваном сабору на Дувањском пољу“, ''Зборник за историју Босне и Херцеговине'', бр. 4, стр. 45-66, 2004.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0584-9888/2004/0584-98880441153Z.pdf „Рама у титулатури угарских краљева“], ''Зборник радова Византолошког института'', бр. 41, стр. 153-164, 2004.
* „Владарска идеологија и њен утицај на српско-бугарске односе у средњем веку“, -{''България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация : Сборник статии от българо-сърбски симпозиум 14-16 септември 2003, София''. Академично издателство "Марин Дринов" : Институт за литература БАН, София,}- стр. 81-90, 2005.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2005/0350-08020552009Z.pdf „Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша -{I}-“], Историјски часопис, бр. 52, стр. 9-22, 2005.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0584-9888/2005/0584-98880542045Z.pdf „Два питања из времена владавине краља Бодина“], ''Зборник радова Византолошког института'', бр. 42, стр. 45-59, 2005.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2007/0350-08020754009Z.pdf „О почецима Дубровника - традиција и чињенице“], ''Историјски часопис'', бр. 54, стр. 9-26, 2007.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0584-9888/2007/0584-98880744119Z.pdf „О најстаријим светачким култовима у Дубровнику“], ''Зборник радова Византолошког института'', бр. 44, стр. 119-127, 2007.
* -{„Uspenskij's Taktikon and the Theme of Dalmatia“, ''Simmeikta'', pp. 49-87, 2007.}-
* -{„Contribution to the New Reading about the Constantine Porphyrogenitus` Statement on the Numbers of Croat Horsemen, Foot Soldiers and Sailors in Early 10th Century“, ''Byzantinoslavica, Revue Internationale des Etudes Byzantines'', vol. 65, pp. 143-151, Prague 2007.}-
* -{„Paul Stephenson, Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204“, ''Byzantinoslavica, Revue Internationale des Etudes Byzantines'' LXV, pp. 393-396, Prague 2007.}-
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2008/0350-08020856191Z.pdf „Заборављени архиепископ Бара“], Живковић Тибор, Кунчер Драгана, ''Историјски часопис'', бр. 56, стр. 191-209, 2008.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2008/0350-08020857009Z.pdf „Кастра оикоумена Константина Порфирогенита у јужнословенским кнежевинама“], ''Историјски часопис'', бр. 57, стр. 9-28, 2008.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2009/0350-08020958033Z.pdf „Трпимирова титула према казивању -{Gottschalk-а}-“], Живковић Тибор, Радовановић Бојана, ''Историјски часопис'', бр. 58, стр. 33-42, 2009.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2010/0350-08021059009Z.pdf „'Оригинални' и 'исправљени' Анали франачког краљевства“], ''Историјски часопис'', бр. 59, стр. 9-57, 2010.
* -{„On the Beginnings of Bosnia in the Middle Ages“}-, ''Споменица академика Марка Шуњића (1927-1998)'', Филозофски факултет, Сарајево, стр. 161-180, 2010.
* „О почецима Босне у средњем вијеку“, ''Годишњак Центра за балканолошка испитивања'', бр. 39, стр. 149-161, 2010.
* -{„Constantine Porphyrogenitus' Source on the Earliest History of the Croats and Serbs“, ''Radovi'', Zavod za hrvatsku povijest}-, бр. 42, стр. 117-131, Задар 2011. - -{(''U početku bijaše De administrando impeio. Konstantin VII. Porfirogenet i percepcija najranije hrvatske povijesti: radovi s međunarodnog znanstvenog skupa'', Zagreb, 18. veljače 2010. / gost urednik Trpimir Vedrić).}-
* -{„Symbolism of Some Animals in the Early Medieval Serbia Tribute, Peace, and Friendship“, ''Animals and Environment in Byzantium (7th-12th c.), International Symposium 21'', pp. 273-284, Athens 2011.}-
* [https://www.academia.edu/1519669/Einhards_Vita_Karoli_Magni „Време настанка Ајнхардовог дела -{Vita Caroli Imperatoris}-“], ''Историјски часопис'', бр. 60, стр. 25-56, 2011.
* [https://www.academia.edu/1519668/Royal_Frankish_Annals_on_the_Serbs_in_the_Early_Twenties -{„The Origin of the Royal Frankish Annalist’s Information about the Serbs in Dalmatia“}-], ''Споменица академика Симе Ћирковића'', стр. 381–398, 2011.