Тибор Живковић — разлика између измена

(још референци)
===Чланци и расправе===
* „О племенском устројству и војној снази подунавских Словена у -{VI}- и -{VII}- веку“, ''Зборник радова Византолошког института'', бр. 35, стр. 95-116, 1996.
* [http://www.rastko.rs/antropologija/glasnici-ei/45/tzivkovic.pdf „Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од -{VI}- до X века“], ''Гласник Етнографског института САНУ'', бр. 45, стр. 89-99, 1996.
* „Прилог хронологији аварско-словенских односа 559-578. године“, ''Историјски часопис'', бр. 42-43 (1995-1996), стр. 227-236, 1997.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/1997/0352-57169756007Z.pdf „Односи Авара и подунавских Словена 579-626. године“], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 56, стр. 7-18, 1997.