Портал:ВВЗ/Главни део/лево — разлика између измена

== Потребни чланци ==
:;[[Списак заштићених природних добара у Војводини|Војводина]]
*[[Парк природе Тиквара]]
*Парк природе Камараш
*Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва
*Парк природе Бељанска бара
*Парк природе Палић
*Парк природе Панонија
*Парк природе Зобнатица
*Парк Института у Сремској Каменици
*Предео изузетних одлика Суботичка пешчара
*Предео изузетних одлика Вршачке планине
*Научно-истраживачки резерват Хумка на потезу Ливаде
*Специјални резерват природе Пашњаци велике дропље
*Специјални резерват природе Карађорђево
*Специјални резерват природе Слано Копово
*Специјални резерват природе Селевењске пустаре
*Специјални резерват природе Тителски брег
*Специјални резерват природе Краљевац
*Специјални резерват природе Царска бара
*Строги природни резерват Стара Вратична
*Строги природни резерват Рашковица
*Строги природни резерват Варош
*Строги природни резерват Рађеновци
*Строги природни резерват Мајзецова башта
*Строги природни резерват Винична
*Строги природни резерват Ритске шуме на Мачковом спруду
*Споменик природе Храст лужњак у Зрењанину
*Споменик природе Бели дуд у Белом Блату
*Природни споменик Оскоруша
*Природни споменик Парк у Хоргошу
*Споменик природе Парк Бландаш
*Природни споменик Група стабала копривића у Српској Црњи
*Природни споменик Храст лужњак у Новој Црњи
*Природни споменик Софора у Новој Црњи
*Споменик природе Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана
*Споменик вртне архитектуре Парк на имању Соколац код Новог Бечеја
*Споменик вртне архитектуре Стари парк у Новом Кнежевцу
*Споменик природе Копривић у центру Новог Сада
*Споменик природе Јаворолисни платан у Новом Саду
*Споменик природе Амерички платан на Сајлову
*Споменик природе Амерички платан у Футогу
*Споменик природе Дуд на Ченејском салашу
*Споменик природе Бела топола у Петроварадину
*Споменик природе Платан у дворишту ОШ Милош Црњански
*Споменик природе Футошки парк
*Споменик природе Дунавски парк
*Природни споменик Мешовити дрворед платана у Оџацима
*Споменик природе Кестен Ћурчина у Панчеву
*Споменик природе Три стабла белог јасена код Долова
*Природни споменик Два стабла беле тополе у шуми Јасенка
*Природни споменик Бела топола на путу Пећинци — Попинци
*Споменик природе Парк дворца Јагодић
*Споменик природе Парк дворца у Хајдучици
*Споменик природе Стари парк у Великом гају
*Споменик природе Парк дворца у Конаку
*Споменик вртне архитектуре Парк-арборетум Алекса Шантић
*Споменик природе Платан у Сремским Карловцима
*Споменик природе Црни дуд у Сремским Карловцима
*Споменик природе Шимшир у Сремским Карловцима
*Споменик природе Дивљи кестен у Сремским Карловцима
*Споменик природе Два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије
*Споменик природе Тиса у парку патријаршијског двора
*Споменик природе Бела топола крај Стражиловског потока
*Природни споменик Природњачка збирка Андреје Волнија
*Природни споменик Парк Дворска башта
*Природни споменик Дрворед платана у Сремској Митровици
*Споменик природе Бела топола код Старе Пазове
*Споменик природе Два стабла тисе у Суботици
*Споменик природе Стари парк у Темерину
*Споменик природе Бели дуд у Гардиновцима
*Споменик природе Стари парк у Чоки
*Природни споменик Састојина старих славонских храстова — Смогва
*Споменик природе Липа код цркве Св. Петке
*Споменик природе Бела топола у Кукујевцима
*Споменик природе Два стабла храста лужњака у Гибарцу
*Заштићено станиште Мали Вршачки рит
*Заштићено станиште Бара Трсковача
*Предео изузетних одлика Караш-Нера
*Парк природе Русанда
*Парк природе Мртваје горње Тисе
*Споменик природе Лобања рунастог мамута
*Споменик природе Стратиграфски профил Филијала — Беочин
*Споменик природе Лесни профил Чот
*Споменик природе Рибарско острво
*Споменик природе Каменички парк
*Споменик природе Група стабала храста лужњака на Камаришту
 
== Категорије ==
10.736

измена