Затворено деоничарско друштво — разлика између измена

Pogrešio sam pa sam ovde pisao o otvorenom akcionarskom društvu, sada sam izmenio.
(Нова страница: == Отворено акционарско друштво == '''Отворено акционарско друштво''' оснива се јавним уписо…)
 
(Pogrešio sam pa sam ovde pisao o otvorenom akcionarskom društvu, sada sam izmenio.)
== ОтвореноZatvoreno акционарско друштво ==
 
'''Затворено [[акционарско друштво]]''' представља врсту акционарског друштва, чије се акције издају само његовим оснивачима или ограниченом броју других лица. Број [[акционара]] у затвореном акционарском друштву је ограничен на највише 100 акционара.
 
Уколико се број акционара у затвореном акционарском друштву повећа и одржи изнад наведеног броја акционара у периоду који је дужи од годину дана, то друштво постаје [[отворено акционарско друштво]].
 
#Затворено објављивањеакционарско регистрациједруштво не може вршити упис акција [[јавном понудом]].<ref>ОтвореноЗатворено акционарско друштво ''[http://blogekonomista.blogspot.com/2014/08/sta-je-otvorenozatvoreno-akcionarsko-drustvo.html Шта је отворенозатворено акционарско друштво?<]''.</ref>
 
'''Отворено [[акционарско друштво]]''' оснива се јавним уписом акција. Оснивачи у време његовог осниванја упућују јавни позив за упис и уплату акција. Јавни позив се упућује јавном понудом и проспектом у складу са [http://www.aod.rs/pdf/Zakon-o-privrednim-drustvima.pdf Законом о привредним друштвима] и законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Поступак издавања акција је под надзором [[Комисије за хартије од вредности]].
 
Отворено [[акционарско друштво]] може имати неограничен број [[акционара]] и може бити [[котирано]] и [[некотирано]].
 
Поступак оснивања акционарског друштва претпоставлја сукцесивно осниванје које се спроводи у више фаза:
# закључење оснивачког акта,
# упис, уплата или уношење улога и преузимање дела акција од самих оснивача,
# одобрење проспекта од Комисије за хартије од вредности и објављивање јавне понуде за упис и откуп акција од стране трећих лица,
# упис и уплата акција по јавној понуди,
# упис и откуп евентуално неуписаних акција од стране оснивача,
# евентуални поступак са вишком акција,
# обавештавање Комисије о успешности емисије,
# именовање органа од стране оснивача,
# подношење пријаве за регистрацију и
# објављивање регистрације.<ref>Отворено акционарско друштво ''[http://blogekonomista.blogspot.com/2014/08/sta-je-otvoreno-akcionarsko-drustvo.html Шта је отворено акционарско друштво?<]''.</ref>
[[Категорија:Економија]]
Отворено акционарско друштво не може ограничити пренос акција трећим лицима.
 
== Референце: ==
5

измена