Difference between revisions of "Plastična hirurgija"

m
Lečenje uz pomoć plastične hirurgije je prvi put spomenuo Edvin Smit Papirus (Edwin Smith Papyrus), u transkriptu drevnog egipatskog medicinskog teksta koji datira od vremena Starog carstva od 3000 g.p.n.e. do 2500 g.p.n.g, gde se spominje operacija polomljenog nosa.
Rekonstruktivne tehnike su prenešene u Indiju oko 800 g.p.n.e. Sushruta je bio lekar koji je imao značajan doprinos na polju plastične hirurgije u 6. veku p.n.e.
U razvoju današnje moderne plastične hirurgije, značajnu ulogu su odigrali britanski doktori koji su putovali u [[India|Indiju]] kako bi prisustvovali rinoplastici koja se izvodila domaćim indijskim metodama.
Ocem moderne plastične hirurgije se generalno smatra Sir Harold Gillies. Ovaj novozelandski otorinolaringolog koji je radio u Londonu razvio je mnoge tehnike današnje moderne facijalne hirurgije tokom brige o vojnicima koji su patili od teških povreda lica tokom Prvog svetskog rata.