Избори за Велику уставотворну народну скупштину Кнежевине Србије 1869. — Други језици