Италијанске јединице у Југославији у Другом светском рату — Други језици