Кућа у Ул. Пере Сегединца бр. 25 у Кикинди — Други језици