Либерално-демократска партија (Северна Македонија) — Други језици