Народна скупштина (Француска револуција) — Други језици