Опит настављења к србској сличноречности и слогомјерју или просодии — Други језици