Отворен задњи лабијализован самогласник — Други језици