Париска комуна (Француска револуција) — Други језици