Полуотворен задњи нелабијализован самогласник — Други језици