Полуотворен предњи нелабијализован самогласник — Други језици