Пролетери свих земаља, уједините се! — Други језици