Публије Корнелије Сципион (конзул 218. п. н. е.) — Други језици