Сибиларизација у новоштокавским дијалектима — Други језици