Социјалдемократска партија (Босна и Херцеговина) — Други језици