Социјалистичка Република Македонија — Други језици