Споменик природе Бјелушка потајница — Други језици