Српска православна црква Светог Георгија у Дивошу — Други језици