Српска православна црква Светог Георгија у Лежимиру — Други језици