Српска православна црква Светог Георгија у Манђелосу — Други језици