Српска православна црква Светог Николе у Јаску — Други језици