Српска православна црква Светог Николе у Доњим Петровцима — Други језици