Српска православна црква Светог Николе у Шиду — Други језици