Српска православна црква Св. Николе у Јаши Томићу — Други језици