Теодора Палеологина Дукина Ватацина — Други језици