Универзална децимална класификација — Други језици