Појава или феномен (грчки: φαινόμενoν) је свако појављивање које се може посматрати. Појаве се често, али не увек, дефинишу као „ствари које се манифестују” или „искуства” за свесна бића.

Магнет лебди изнад охлађеног суперпроводника (око −197 °C).

У физициУреди

Свака физичка појава представља кретање материје. Међутим није свако кретање материје физичка појава. Под физичким појавама подразумевамо она кретања материје која су нам битна за суштиско разумевање природних закона тј. саме природе.

Спољашње везеУреди