Права из пензијског и инвалидског осигурања професионалних војних лица Србије

Права из пензијског и инвалидског осигурања професионалних војних лица Србије су људска, радна и социјална права која остварује ова категорија лица на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању,[1] који се примењују од 1. јануара 2012. године и Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.[2] којима је утврђен круг осигураника запослених и регулисано подношење пријава података за матичну евиденцију о осигураницима, као и стицање и остваривање права на пензију одређених категорија осигураника под посебним условима.

Стаж осигурањаУреди

Стаж осигурања професионалних војних лица навршен од 1. јануара 1973. године на територији Србије признаје се у складу са одредбама споразума о социјалном осигурању закљученим са републикама бивше СФР Југославије.

Категорије професионалних војних лицаУреди

Права из пензијског и инвалидског осигурања професионалних војних лица Србије могу да остваре према Закону о Војсци Србије, следеће три категорије професионална војна лица:[3]

Официр — лице високог образовања, које је оспособљено за обављање војних дужности и које је у радном односу на неодређено време, односно на одређено време.

Подофицир — лице које је стекло најмање средње образовање, и оспособљено је за обављање војних дужности, које је у радном односу на неодређено време, односно на одређено време.

Професионални војник — лице које има најмање основно образовање, које је одслужило војни рок под оружјем или је на други начин војно обучено и које је у радном односу на одређено време ради обављања војних дужности.

ИзвориУреди

  1. ^ Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09 и 101/10)
  2. ^ Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 101/10)
  3. ^ Члан 9. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09- у даљем тексту: Закон о ВС),

Спољашње везеУреди