Преслица је, уз вретено, део прибора за предење вуне

а може бити и: