Призма (геометријска фигура)

Призма је геометријски полиедар ограничен са две паралелне подударне основе (основа може бити било који многоугао) које су повезане паралелограмима (бочним странама). У зависности од многоугла у основи, призма може бити троугаона, четвороугаона, петоугаона итд.

ПоделаУреди

  • Праве и косе призме
  • Тростране, четворостране, петостране ...
  • Правилне и неправилне

Правилна призма је она призма која у основи има правилан многоугао (троугао, четвороугао, петоугао итд.)

Делови призмеУреди

  • Права
  • Основа (Basis)
  • Бочна страна
  • Основна ивица

Површина призмеУреди

Површина призме је збир површина свих страна призме. Најједноставније је израчунати површину бочних страна -М- призме и саберемо са две основе. М = Оb*H

P = 2*B+M

Запремина призмеУреди

Запремину призме израчунавамо тако што површину основе призме помножимо висином призме. V=B*H

ГалеријаУреди

Спољашње везеУреди