Принцип систематичности и поступности

Педагошки принципи
позитивне усмерености
повезивања теорије и праксе
јединства васпитних фактора
превентиве и перспективних линија
индивидуализације и социјализације
прилагођености узрасту
разноврсности
систематичности
опажајности
економичности
самоваспитања
паралелног дејства
колегијалности
ђачког управљања
племенитог такмичења

Принцип систематичности и поступности је педагошки принцип који захтева да се знања, односно садржаји износе по одређеном реду, који је у складу са развојним могућностима ученика, али и карактеру васпитно-образовног рада. Садржаји који се преносе младима треба да буду у одређеном поретку и међусобно повезани, дакле систематизовани.

Дидактичка правила

уреди

У току васпитно-образовног рада, потребно је испоштовати следећа правила приликом презентовања било које проблематике:

  • од ближег ка даљем (поћи од примера из непосредне околине, а завршити са онима који су далеко од дечјих очију);
  • од једноставног ка сложеном (објашњавати прво једноставније појаве, а тек онда на њих надовезивати сложеније);
  • од лакшег (у смислу приступачног) ка тежем;
  • од познатог (јасног) ка непознатом (од примера из свакодневног живота постепено изводити научне појмове).[1]

Референце

уреди
  1. ^ Василев, С. & Ракић, Б. 1998. Школска педагогија. Култура: Београд.