Проширење Европске уније

Ширење ЕУ, од 1957 до 2013
  Европска заједница
  Европска унија
Могућа проширења Европске уније      Садашње чланице      Државе кандидати      Државе потенцијални кандидати      Могуће чланство

Проширење Европске уније је процес који има за циљ да уједини државе Европе у оквирима Европске уније. Државе које желе да приступе организацији морају да испуне одређене услове који су одређени 1993. од стране Европског савета као Копенхагеншки критеријуми. Под њима се подразумевају:

  • Стабилне институције које гарантују демократију, владавину права, поштовање људских права и заштиту мањина.
  • Постојање функционалне тржишне економије и способност да се носи са притисцима слободног тржишта у оквиру Уније.
  • Способност да преузме обавезе које произилазе из чланства, као и посвећеност циљевима политичке, економске и монетарне уније.

Овим критеријумима је 1995. године додата и обавеза да се институције и законодавство усагласе са прописима Европске уније. У испуњавању ових услова државе имају стручну и финансијску помоћ која се остварује кроз претприступне фондове.

Фазе приступањаУреди

Историјат ширењаУреди

Напомене:

  • Гренланд, који је саставни део Данске је на референдуму (1979) напустио све европске институције 1985. године.
  • 1990. године територија и становништво Европске заједнице су увећани када се Источна Немачка ујединила са Западном Немачком.

Земље у процесу приступањаУреди

Спољашње везеУреди