Проширење Европске уније

Проширење Европске уније је процес који има за циљ да уједини државе Европе у оквирима Европске уније. Државе које желе да приступе организацији морају да испуне одређене услове који су одређени 1993. од стране Европског савета као Копенхагеншки критеријуми. Под њима се подразумевају:

  • Стабилне институције које гарантују демократију, владавину права, поштовање људских права и заштиту мањина.
  • Постојање функционалне тржишне економије и способност да се носи са притисцима слободног тржишта у оквиру Уније.
  • Способност да преузме обавезе које произилазе из чланства, као и посвећеност циљевима политичке, економске и монетарне уније.
Ширење ЕУ, од 1957 до 2013
  Европска заједница
  Европска унија
Могућа проширења Европске уније
  Садашње чланице
  Бивше чланице
  Кандидати
  Потенцијални кандидати
  Повукле кандидатуру

Овим критеријумима је 1995. године додата и обавеза да се институције и законодавство усагласе са прописима Европске уније. У испуњавању ових услова државе имају стручну и финансијску помоћ која се остварује кроз претприступне фондове.

Фазе приступања

уреди

Историјат ширења

уреди

Напомене:

  • Гренланд, који је саставни део Данске је на референдуму (1979) напустио све европске институције 1985. године.
  • 1990. године територија и становништво Европске заједнице су увећани када се Источна Немачка ујединила са Западном Немачком.

Земље у процесу приступања

уреди

Спољашње везе

уреди