Разговор:Лучани

Додај тему
Нема разговора на страници.

У једном броју насеља број становника је преполовљен. Углавном су то насеља удаљенија од општинског центра, чији се атари простиру на рубу општинске територије, у контактној зони са другим општинама. Највећи пад броја становника бележе села (1948=100): Зеоке (75,8%), Граб (70,6%), Турица (63,9%), Ртари (62,5%), Дучаловићи (61%), Горња Краварица (59,8%), Тијање (58,7%), Лис (57,1%), Рогача (56,9%), Пшаник (56,3%), Горњи Дубац (54,1%), Горачићи (52,4%) и Губеревци (50,3%). Једино три насеља бележе пораст (1948=100): Лучани (847%), Гуча (236%) и Пухово (6,8%). Уколико се упоређују сукцесивни пописи, запажа се да је једино Лучани у свим сукцесивним периодима имао пораст популације. Један број насеља је константно имао пад броја становника, а преостали део је имао флуктуацију, односно, било је периода повећавања, стагнације и смањења броја становника. Сеоско становништво је опадало у целокупном послератном периоду. У градским насељима (Гуча и Лучани) пописом 1981. године забележено је 5373 становника, а пописом 2002. године 6331 становник. Очигледно да ова насеља нису била довољно привлачна за становништво околних села, јер се много више одливало пут Чачка, Ариља, Пожеге, Ивањице, Краљева.


Из овог текста треба извући, за енциклопедију, значајне податке, средити ти их (у њики смислу) и убацити у чланак. Црни Бомбардер!!! Шумски Крст(†) 16:16, 24. март 2009. (CET)


Tj. u članak opština Lučani. -- Bojan  Razgovor  16:27, 24. март 2009. (CET)

Врати ме на страницу „Лучани”.