Разговор:Регистарске таблице

Додај тему
Активне дискусије

Први поднасловУреди

Na ovoj slici se kao ilustracije regustraske tablice nalazi nešto što je nestandardno (mada relativno često), i nezakonsko, tako da mislim da bi ga trebalo skinuti i staviti neku 'normalnu' tablicu, u skladu sa važećim propisima, bez dodatnih ukrasa. First 21:56, 1. март 2007. (CET)

NaslovУреди

Termin iz Zakona o osnovama bezbednosti na putevima kao i iz Zakona o bezbednosti na putevima je registarske tablice, tako da mislim da bi to trebalo vratiti kao naslov, bez obzira što ih atribut automobilske bolje opisuje. On je, osim što nije zvaničan, u suštini i neprecizan, jer reg. tablice nisu samo automobilske, već i za traktore, motocikle, prikolice, ... First 16:09, 24. август 2007. (CEST)

Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevimaУреди

("Sl. list SFRJ", br. 50/88, 63/88 - ispr., 80/89, 29/90 i 11/91 i "Sl. list SRJ", br. 34/92, 13/93 - odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002)


2. Registracija motornih i priključnih vozila Član 195

Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registrovana. Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, ne moraju biti registrovani:

1) lake prikolice;

2) motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena i kojima se vrši probna vožnja radi ispitivanja i prikazivanja njihovih svojstava ili koja se kreću od sedišta preduzeća u kojem su proizvedena do skladišta, kao i motorna i priključna vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta neregistrovana do mesta u kome će biti registrovana - pod uslovom da su označena posebnim tablicama za privremeno označavanje takvih vozila u saobraćaju na putu (probne tablice).

Za vozila iz tačke 2 ovog člana izdaje se potvrda o korišćenju probnih tablica. Kad upravlja vozilom koje je označeno probnim tablicama, vozač mora kod sebe da ima važeću potvrdu i dužan je da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

O registrovanim vozilima vodi se evidencija.

Član 196

Registrovati se mogu samo ona motorna i priključna vozila za koja se na obaveznom tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. Za registrovano vozilo izdaju se saobraćajna dozvola i registarske tablice.

.... (ima još par stavova)...

Član 197

Saobraćajna dozvola izdaje se na obrascu čiji su oblik, boja, sadržina, vrsta i kvalitet materijala jednoobrazni za celu teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Ako su podaci koji se unose u saobraćajnu dozvolu ispisani ćirilicom, oni se za korišćenje saobraćajne dozvole u inostranstvu moraju ispisati i latinicom.

Član 198

Za vozila koja se registruju u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:

1) registarske tablice za motorna vozila, osim za motocikle;

2) registarske tablice za motocikle;

3) registarske tablice za priključna vozila;

4) registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i njihovog osoblja, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, odnosno stranaca - stalnih službenika stranih dopisništava;

5) registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila;

6) registarske tablice za motorna i priključna vozila oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

7) registarske tablice za određena motorna i priključna vozila organa unutrašnjih poslova;

8) registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina, visina), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona, odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja.

Sve vrste registarskih tablica iz stava 1 ovog člana jednoobrazne su na celoj teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Vozilo registrovano u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ne može da napusti teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ako ne nosi istaknutu međunarodnu oznaku Jugoslavije.

Član 199

Oznake na registarskim tablicama sastoje se od određenih slova i brojeva.

Član 200

Motorna vozila u saobraćaju, osim motocikala, moraju da imaju po dve registarske tablice, a motocikli i priključna vozila - po jednu registarsku tablicu.

Registarske tablice na vozilu moraju biti postavljene tako da se dobro vide i da budu čitljive.

Lake prikolice koje se ne registruju moraju u saobraćaju na putu, na svojoj zadnjoj strani, da imaju registarsku tablicu sa ponovljenim registarskim brojem vučnog vozila.

....

First 16:09, 24. август 2007. (CEST)

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevimaУреди

("Sl. glasnik SRS", br. 53/82 - prečišćen tekst, 15/84, 5/86 i 21/90 i "Sl. glasnik RS", br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/97 - odluka USRS)

2. Registracija

Član 132

U saobraćaju na putevima mogu učestvovati traktori, radne mašine, motokultivatori, bicikli sa motorom, zaprežna vozila, kao i priključna vozila koja vuku traktori i motokultivatori, samo ako su registrovana.

Za registrovano vozilo iz stava 1 ovog člana izdaje se potvrda o registraciji i registarske tablice.

Registarska tablica sadrži naziv opštine i registarski broj vozila.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove utvrdiće registraciona područja za motorna i priključna vozila i propisati oblik, veličinu i način postavljanja registarskih tablica za vozila iz stava 1 ovog člana, postupak registracije, obrazac potvrde o registraciji i vođenje evidencije o registrovanim vozilima.

Član 133

Registraciju motornih i priključnih vozila i vozila iz člana 132 ovog zakona vrši organ unutrašnjih poslova opštine na čijoj je teritoriji prebivalište sopstvenika, odnosno sedište nosioca prava korišćenja vozila.

...

Član 138

Za vozila iz člana 132 ovog zakona izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica.

1. registarske tablice za traktore,

2. registarske tablice za zaprežna vozila,

3. registarske tablice za radne mašine i motokultivatore,

4. registarske tablice za bicikle sa motorom,

5. registarske tablice za priključna vozila koja vuku traktori i motokultivatori, a koriste se u poljoprivredi.

Registarske tablice za traktore koji se koriste u poljoprivredi, za motokultivatore i za njihova priključna vozila su zelene boje, a sve ostale registarske tablice su bele boje.


Član 139

Traktori i radne mašine u saobraćaju na putu moraju da imaju po dve registarske tablice, a zaprežna vozila, motokultivatori i bicikli sa motorom - po jednu registarsku tablicu.

Registarske tablice moraju na vozilu da budu postavljene tako da se dobro vide i da budu čitljive.

Lake prikolice koje se ne registruju, a vučene su od strane vozila iz stava 1 ovog člana, moraju u saobraćaju na putu da imaju na svojoj zadnjoj strani registarsku tablicu sa ponovljenim registarskim brojem vučnog vozila.

First 16:19, 24. август 2007. (CEST)

Само да ми неко још објасни зашто су све нове таблице флоресцентне (рефлектују светло - чак и црне дипломатске). Интересује ме да ли и то пише у ЗОБС-у или нам узимају паре за џабе. --Наки 15:03, 29. август 2007. (CEST)

Врати ме на страницу „Регистарске таблице”.