Када извршимо револуцију на нивоу наших свести, онда ни стварност не може одолети
Хегел.