Ранжирна станица

Ранжирна станица у Чикагу

Ранжирна станица је железничка станица у којој се састављају и растављају терезни возови и која је опремљена посебном групом колосека колосека за отпремање и маневрисање.

Притом се користе локомотиве маневарке за вучу и гурање вагона

Скретнице служе, како би се из појединачних вагона или група вагона, створила железничка теретна композиција, то јест нови воз, у којем сви вагони иду у истом правцу према свом одредишту ка другој ранжриној или теретној станици.

Ако су ранжирне станице велике по површини које заузимају, деле се у паркове како би се лакше вагони могли сврстати према одредиштима.